مجلس عزاداری شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سال 1439 ه.ق

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 25 رجب 1439 مطابق با چهارشنبه 22 فروردین 1397 موضوع سحنرانی : مکر کافران و منافقان در رویارویی با : حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :