دریافت کل محتوای فاطمیه 1435 بصورت یکجا

مراسم عزاداری فاطمیه 1435 به مدت 5 شب از تاریخ : 17 فروردین تا 21 فرودین ماه سال 1393 برگزار گردید. موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : …


شب پنجم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب پنجم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  پنجشنبه 21 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


شب چهارم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب چهارم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  چهارشنبه 20 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


شب سوم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب سوم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با سه شنبه 19 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده …


شب دوم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب دوم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  دوشنبه 18 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


شب اول روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب اول عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  یکشنبه 17 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


برگزاری روضه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

روضه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد موضوع سخنرانی : زمان : از یک شنبه 17 فروردین 1393 الی پنج شنبه 21 فروردین 1393 از ساعت 20 آدرس : خیابان مجاهدین اسلام – خیابان زرین خامه – بن بست بهاری – پلاک 7           …