مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1440

جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1440 مطابق با پنج شنبه 9 اسفند 1397 موضوع سحنرانی : سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1439

جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1439 مطابق با پنج شنبه 17 اسفند 1396 موضوع سحنرانی : سلام بر لیله القدر و مطلع الفجر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1435

جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1435 موضوع سحنرانی : قدرت آفرینش حضرت صدیقه طاهره علیها السلام سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1434

جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1434 موضوع سحنرانی : مودت تنها راه بسمت خدا ، ملاک قبولی طاعات و ساکن بهشت شدن فاطمه است . فاطمه محورست سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1433

جشن میلاد حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها 1433 موضوع سحنرانی : رازگویی پیامبر رحمت صلی الله علیه وآله وسلم با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :