مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1441

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1441 مطابق با سه شنبه 19 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دهم محرم 1441

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1441 مطابق با دوشنبه 18 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب نهم محرم 1441

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1441 مطابق با یکشنبه 17 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1441

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1441 مطابق با شنبه 16 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1441

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1441 مطابق با جمعه 15 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب ششم محرم 1441

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1441 مطابق با پنج شنبه 14 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب سوم محرم 1441

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1441 مطابق با دوشنبه 11 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1441

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1441 مطابق با چهارشنبه 13 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1441

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1441 مطابق با سه شنبه 12 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دوم محرم 1441

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1441 مطابق با یکشنبه 10 شهریور 1398 موضوع سحنرانی : اسراء ، ولادت ، شأن ها و مسئولیت های حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :