دریافت کل محتوای محرم 1435

مراسم عزاداری  محرم 1435 به مدت 11 شب از تاریخ : 13 آبان تا 23 آبان ماه سال 1392 برگزار گردید. موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : دریافت  کل فایل های پاورپوینت 11 شب بصورت یکجا با حجم …


شب یازدهم محرم 1435

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1435 مطابق با  پنج شنبه 23 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : جماعتی که به شخص خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله آنگونه بی حرمتی …


شب دهم محرم 1435

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1435 مطابق با  چهارشنبه 22 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : دریفات فایل های محتوایی : دریافت فایل پاورپوینت با حجم :  24 MB     …


شب نهم محرم 1435

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1435 مطابق با  سه شنبه 21 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : اجزای بدن خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله نیز از هجوم به بیت …


شب هشتم محرم 1435

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1435 مطابق با  دو شنبه 20 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : اموال منقول پیامبر خدا چگونه به خانه و به انبارهای ابوبکر منتقل شد؟ دسترسی …


شب هفتم محرم 1435

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1435 مطابق با  یک شنبه 19 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : هجوم به بیت وحی و تاراج آن روش کردن بسیاری از مسائل و تقسیم …


شب ششم محرم 1435

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1435 مطابق با  شنبه 18 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : پیامبر خدا در حجره خودش دفن شد قمار بازی در خانه عایشه اجاره دادن خانه …


شب پنجم محرم 1435

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1435 مطابق با  جمعه 17 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : محل دفن پیامبر ،خانه ای بود که هم از نظر مالکیت و هم از نظر …


شب چهارم محرم 1435

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1435 مطابق با  پنج شنبه 16 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : سرنوشت خانه ای که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در آن از دنیا …


شب سوم محرم 1435

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1435 مطابق با 15 آبان 1392 موضوع سخنرانی : هجوم به خانه وحی ( سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(9)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سرفصل مطالب ارائه شده : تبرک جستن افراد مشخص به ماترک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله استفاده از مو ، …