برگزاری مراسم جشن عید غدیر خم

مراسم مراسم جشن عید غدیر خم 1438 مطابق با شنبه18 شهریور 1396 موضوع سخنرانی : شرف شیعه در زیارت خلیفه الله فی أرضه سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :