شب بیست و سوم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1439

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1439

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1439 موضوع سخنرانی : تحلیلی از آیه مبارکه ابتهال سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


برگزاری مراسم احیای شب های قدر

برگزاری مراسم احیای شب های قدر از یک شنبه 13 خرداد 1397 به مدت 5 شب از ساعت 23:00 سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد آدرس : خیابان شریعتی بسمت تجریش بالاتر از میرداماد جنب بانک اقتصاد نوبن حسینیه مرحوم ایلخانی