مراسم عزاداری شب اول محرم 1439

مراسم عزاداری شب اول محرم 1439 مطابق با پنج شنبه 30 شهریور 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب اول : بِسْمِ …


عزای سالار شهیدان محرم 1436 (مهر 1396)

اقامه مجلس عزای سالار شهیدان امام حسین علیه السلام از پنج شنبه 30 شهریور 1396 به مدت 11 شب از ساعت 20:00 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلامرضا …


شب یازدهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1438 مطابق با 21 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب یازدهم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب دهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1438 مطابق با 20 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دهم: خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل های …


شب نهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1438 مطابق با 19 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث نهم هشتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب هشتم محرم 1438

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1438 مطابق با 18 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هشتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب هفتم محرم 1438

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1438 مطابق با 17 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هفتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب ششم محرم 1438

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1438 مطابق با 17 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب ششم : سوره احزاب آیه 5 خلاصه محتوای …


شب پنجم محرم 1438

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1438 مطابق با 15 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب پنجم : سوره احزاب آیه 5 خلاصه محتوای …


شب چهارم محرم 1438

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1438 مطابق با 14 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب چهارم: سوره عنکبوت آیات 1 الی 3 خلاصه …