برگزاری مراسم احیای شب های قدر

برگزاری مراسم احیای شب های قدر از یک شنبه 13 خرداد 1397 به مدت 5 شب از ساعت 23:00 سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد آدرس : خیابان شریعتی بسمت تجریش بالاتر از میرداماد جنب بانک اقتصاد نوبن حسینیه مرحوم ایلخانی


شب بیست و سوم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1438 مطابق با شنبه27 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1438 مطابق با جمعه 26 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1438 مطابق با پنج شنبه 25 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1438 مطابق با چهار شنبه 24 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1438

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1438 مطابق با سه شنبه 23 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و سوم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1436 مطابق با پنج شنبه 17 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1436 مطابق با چهار شنبه 16 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1436 مطابق با سه شنبه 15 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1436

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1436 مطابق با دوشنبه 15 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :