شب نوزدهم رمضان 1436

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1436 مطابق با یکشنبه 14 تیر 1394 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه حمد سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :