مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1442

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1442 مطابق با یکشنبه 9 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دهم محرم 1442

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1442 مطابق با شنبه 8 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب نهم محرم 1442

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1442 مطابق با جمعه 7 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1442

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1442 مطابق با پنج شنبه 6 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1442

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1442 مطابق با چهارشنبه 5 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب ششم محرم 1442

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1442 مطابق با سه شنبه 4 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1442

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1442 مطابق با دو شنبه 3 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1442

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1442 مطابق با یکشنبه 2 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب سوم محرم 1442

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1442 مطابق با شنبه 1 مرداد 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دوم محرم 1442

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1442 مطابق با جمعه 31 شهریور 1399 موضوع سحنرانی : از ولادت تا شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در سوره های مزّمل و مدثر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :