شب سوم محرم 1437

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1437 مطابق با 24 مهر 1394 موضوع سحنرانی : هشدار های غیبی برای بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(11)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب سوم: <وَمَا یَنْطِقُ عَنِ اݗلْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی>. …


شب دوم محرم 1437

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1437 مطابق با 23 مهر 1394 موضوع سحنرانی : هشدار های غیبی برای بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(11)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دوم: <إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا> سورۀ فتح/۸. خلاصه محتوای جلسه …


شب اول محرم 1437

مراسم عزاداری شب اول محرم 1437 مطابق با 22 مهر 1394 موضوع سحنرانی : هشدار های غیبی برای بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(11)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب اول: <عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَی غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ …


دریافت کل محتوای محرم 1436 بصورت یکجا

مراسم عزاداری محرم 1436 به مدت 11 شب از 3 الی 12 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات کل فایل های محتوایی بصورت یکجا:


شب یازدهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1436 مطابق با 13 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب دهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1436 مطابق با 12 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نهم محرم 1436

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1436 مطابق با 11 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب هشتم محرم 1436

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1436 مطابق با 10 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب هفتم محرم 1436

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1436 مطابق با 9 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب ششم محرم 1436

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1436 مطابق با 8 آیان 1393 موضوع سخنرانی : پشتیبانی مالی برای کودتای یهود در سال یازدهم قمری (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(10)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :