شب بیست و سوم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان 1438 مطابق با شنبه27 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و دوم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و دوم رمضان 1438 مطابق با جمعه 26 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیست و یکم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان 1438 مطابق با پنج شنبه 25 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب بیستم رمضان 1438

مراسم احیای شب بیستم رمضان 1438 مطابق با چهار شنبه 24 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


شب نوزدهم رمضان 1438

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان 1438 مطابق با سه شنبه 23 خرداد 1396 موضوع سخنرانی : سوره مبارکه قدر سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :