SHS

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1443

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1443 مطابق با پنج شنبه 28 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دهم محرم 1443

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1443 مطابق با چهارشنبه 27 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب نهم محرم 1443

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1443 مطابق با سه شنبه 26 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1443

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1443 مطابق با دوشنبه 25 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1443

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1443 مطابق با یکشنبه 24 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب ششم محرم 1443

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1443 مطابق با شنبه 23 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1443

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1443 مطابق با جمعه 22 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1443

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1443 مطابق با پنج شنبه 21 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب سوم محرم 1443

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1443 مطابق با چهارشنبه 20 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دوم محرم 1443

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1443 مطابق با سه شنبه 19 مرداد 1400 موضوع سحنرانی : کودتای خونین سال یازدهم هجری قمری در سوره های مزمل و مدثر و بروج سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی