مراسم عزاداری شب پنجم فاطمیه 1443

مراسم عزاداری شب پنجم فاطمیه 1443 مطابق با چهارشنبه 22 دی 1400 موضوع سحنرانی : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب چهارم فاطمیه 1443

مراسم عزاداری شب چهارم فاطمیه 1443 مطابق با سه شنبه 21 دی 1400 موضوع سحنرانی : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب سوم فاطمیه 1443

مراسم عزاداری شب سوم فاطمیه 1443 مطابق با دو شنبه 20 دی 1400 موضوع سحنرانی : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب دوم فاطمیه 1443

مراسم عزاداری شب دوم فاطمیه 1443 مطابق با یکشنبه 19 دی 1400 موضوع سحنرانی : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 1443

مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 1443 مطابق با شنبه 18 دی 1400 موضوع سحنرانی : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی :


دریافت کل محتوای فاطمیه 1435 بصورت یکجا

مراسم عزاداری فاطمیه 1435 به مدت 5 شب از تاریخ : 17 فروردین تا 21 فرودین ماه سال 1393 برگزار گردید. موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلامرضا صادقی فرد دریفات فایل های محتوایی : …


شب پنجم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب پنجم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  پنجشنبه 21 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


شب چهارم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب چهارم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  چهارشنبه 20 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …


شب سوم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب سوم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با سه شنبه 19 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده …


شب دوم روضه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435

مراسم شب دوم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1435 مطابق با  دوشنبه 18 فروردین 1393 موضوع سخنرانی : نگاهی به جایگاه حضرت صدیقه مطهره سلام الله علیها و وظیفه ای که ما در برابر آن حضرت داریم سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد سر فصل مطالب ارائه شده : …