مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1439

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1439 مطابق با یکشنبه 9 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب یازدهم : دریفات فایل …


مراسم عزاداری شب دهم محرم 1439

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1439 مطابق با شنبه 8 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دهم : دریفات فایل …


مراسم عزاداری شب نهم محرم 1439

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1439 مطابق با جمعه 7 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب نهم : دریفات فایل …


مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1439

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1439 مطابق با پنج شنبه 6 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هشتم : دریفات …


مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1439

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1439 مطابق با چهارشنبه 5 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هفتم : دریفات فایل …


مراسم عزاداری شب ششم محرم 1439

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1439 مطابق با سه شنبه 4 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب ششم: زهرای مرضیه …


مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1439

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1439 مطابق با دوشنبه 3 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب پنجم : حضرت کوثر …


مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1439

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1439 مطابق با یک شنبه 2 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب چهارم : حضرت …


مراسم عزاداری شب سوم محرم 1439

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1439 مطابق با جمعه 1 مهر 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب سوم : شئون ولایتی …


مراسم عزاداری شب دوم محرم 1439

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1439 مطابق با جمعه 31 شهریور 1396 موضوع سحنرانی : حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ، قبل و بعد از شهادت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(13)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دوم : حضرت صدیقه …