شب یازدهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم 1438 مطابق با 21 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب یازدهم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب دهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب دهم محرم 1438 مطابق با 20 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دهم: خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل های …


شب نهم محرم 1438

مراسم عزاداری شب نهم محرم 1438 مطابق با 19 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث نهم هشتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب هشتم محرم 1438

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1438 مطابق با 18 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هشتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب هفتم محرم 1438

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1438 مطابق با 17 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب هفتم : خلاصه محتوای جلسه : دریفات فایل …


شب ششم محرم 1438

مراسم عزاداری شب ششم محرم 1438 مطابق با 17 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب ششم : سوره احزاب آیه 5 خلاصه محتوای …


شب پنجم محرم 1438

مراسم عزاداری شب پنجم محرم 1438 مطابق با 15 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب پنجم : سوره احزاب آیه 5 خلاصه محتوای …


شب چهارم محرم 1438

مراسم عزاداری شب چهارم محرم 1438 مطابق با 14 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب چهارم: سوره عنکبوت آیات 1 الی 3 خلاصه …


شب سوم محرم 1438

مراسم عزاداری شب سوم محرم 1438 مطابق با 13 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب سوم : سوره بقره آیات 14 و 15 …


شب دوم محرم 1438

مراسم عزاداری شب دوم محرم 1438 مطابق با 12 مهر 1395 موضوع سحنرانی : نهضت شانئان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله در مقابله با حضرت کوثر سلام الله علیها (سلسله مباحث “از غدیر تا عاشورا(12)”) سخنران : جناب آقای غلام رضا صادقی فرد عنوان بحث شب دوم : سوره حجر آیات 94 الی 96 …